Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 25. novembrī iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

(Lieta C-633/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja un revīzijas sūdzības iesniedzēja: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Atbildētāja un atbildētāja revīzijas tiesvedībā: TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

Prejudiciālais jautājums

Vai uzņēmums, kas kā apdrošinājuma ņēmējs savu klientu interesēs pie apdrošināšanas sabiedrības uztur ārvalsts ceļojumu slimības apdrošināšanu, kā arī ārvalsts un iekšzemes atgriešanas apdrošināšanu kā grupu apdrošināšanu, izplata patērētājiem dalības tiesības, kas ļauj saņemt apdrošināšanas pakalpojumus slimības vai negadījuma gadījumā ārvalstīs, un no iesaistītajiem dalībniekiem saņem atlīdzību par iegādāto apdrošināšanas segumu, ir apdrošināšanas starpnieks Direktīvas 2002/92/EK 1 2. panta 3) un 5) punkta un Direktīvas (ES) 2016/97 2 2. panta 1. punkta 1), 3) un 8) apakšpunkta izpratnē?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/92/EK (2002. gada 9. decembris) par apdrošināšanas starpniecību (OV 2003, L 9, 3. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2016/97 (2016. gada 20. janvāris) par apdrošināšanas izplatīšanu (pārstrādāta redakcija) (OV 2016, L 26, 19. lpp.).