Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Itaalia) 27. novembril 2020 – Caruter s.r.l. versus S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A., Comune di Basicò, Comune di Falcone, Comune di Fondachelli Fantina, Comune di Gioiosa Marea, Comune di Librizzi, Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, Comune di Montagnareale, Comune di Oliveri, Comune di Piraino, Comune di San Piero Patti, Regione Siciliana - Urega - Ufficio regionale espletamento gare d’appalti lavori pubblici Messina, Regione Siciliana - Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

(kohtuasi C-642/20)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Caruter s.r.l.

Vastustajad: S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A., Comune di Basicò, Comune di Falcone, Comune di Fondachelli Fantina, Comune di Gioiosa Marea, Comune di Librizzi, Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, Comune di Montagnareale, Comune di Oliveri, Comune di Piraino, Comune di San Piero Patti, Regione Siciliana - Urega - Ufficio regionale espletamento gare d’appalti lavori pubblici Messina, Regione Siciliana - Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/241 artikliga 63, mis käsitleb teise isiku suutlikkusele tuginemise instituuti, koostoimes Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklites 49 ja 56 sätestatud asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse põhimõtetega on vastuolus niisuguste Itaalia riigisiseste õigusnormide kohaldamine, mis käsitlevad 18. aprilli 2016. aasta seadusandliku dekreediga nr 50 kehtestatud riigihangete seadustiku (codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) artikli 83 lõike 8 eelviimases lauses nimetatud „valikukriteeriume ning selgitamise ja täiendamise menetlust“, selles mõttes, et kui kasutatakse (18. aprilli 2016. aasta seadusandliku dekreediga nr 50 kehtestatud riigihangete seadustiku artiklis 89) ette nähtud teise isiku suutlikkusele tuginemise instituuti, peavad volitatava emaettevõtja puhul ikkagi olema nõuded täidetud ja ta peab olema peamine teenuste osutaja?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL, riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT 2014, L 94, lk 65).