Language of document :

2020 m. gruodžio 21 d. Intermarché Casino Achats pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. spalio 5 d. Bendrojo Teismo (devintoji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-254/17 Intermarché Casino Achats / Komisija

(Byla C-693/20 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantė: Intermarché Casino Achats, atstovaujama advokatų Y. Utzschneider, J. Jourdan, C. Mussi, S. Eder

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Europos Sąjungos Taryba

Apeliantės reikalavimai

Iš dalies panaikinti 2020 m. spalio 5 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-245/17, kiek juo iš dalies atmestas Intermarché Casino Achats pateiktas ieškinys dėl 2017 m. vasario 9 d. Europos Komisijos sprendimo, priimto remiantis Reglamento Nr. 1/2003 20 straipsnio 1 ir 4 dalimis (byla AT.40466 – Tute 1), panaikinimo ir iš ieškovės priteistos bylinėjimosi išlaidos.

Panaikinti 2017 m. vasario 9 d. Komisijos sprendimo minėtoje byloje AT.40466 1 straipsnio a punktą.

Priteisti iš Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pateikdama pirmąjį pagrindą apeliantė tvirtina, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai atmetė Reglamento Nr. 1/2003 20 straipsnio 1 ir 4 dalių neteisėtumu grindžiamą prieštaravimą, motyvuojamą tuo, kad nėra tinkamų teisių gynimo priemonių patikrinimų eigai apskųsti, o tai neatitinka Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje įtvirtintų veiksmingos teisminės gynybos reikalavimų.

Pateikdama antrąjį pagrindą apeliantė nurodo, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai tvirtino, kad į dokumentus, kuriuos Komisija pateikė siekdama pagrįsti, jog patikrinimo dieną buvo svarių pažeidimo įrodymų, buvo galima atsižvelgti, nepaisant Reglamente Nr.°1/2003 ir Reglamente Nr. 773/2004 nurodytų formalumų. Dėl šios klaidos Bendrasis Teismas priėjo prie klaidingos išvados, pagal kurią Komisija turėjo svarių įrodymų, jog padarytas sprendimo dėl patikrinimo 1(a) straipsnyje nurodytas pažeidimas. Taigi atsisakęs panaikinti sprendimo dėl patikrinimo 1(a) straipsnį Bendrasis Teismas pažeidė Pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnyje įtvirtintą teisę į būsto neliečiamybę.

Pateikdama trečiąjį pagrindą apeliantė tvirtina, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai tvirtino, kad Pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnyje įtvirtinta teisė į būsto neliečiamybę neįpareigoja sprendime dėl patikrinimo numatyti patikrinimų trukmės ribojimų, ir kai dėl šios priežasties atsisakė panaikinti tą sprendimą.

____________