Language of document :

Иск, предявен на 17 декември 2020 г. — Европейска комисия/Словашка република

(Дело C-683/20)

Език на производството: словашки

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: R. Lindenthal, M. Noll-Ehlers)

Ответник: Словашка република

Искания на ищеца

Ищецът иска от Съда:

да констатира, че Словашката република е нарушила член 8, параграф 2 и член 10, параграф 2 от Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 година относно оценката и управлението на шума в околната среда1 във връзка с приложение VI към нея, тъй като не е разработила планове за действие и не е изпратила на Комисията обобщения на плановете за действие за 445 главни пътни отсечки,

да констатира, че Словашката република е нарушила член 8, параграф 2 и член 10, параграф 2 от Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 година относно оценката и управлението на шума в околната среда във връзка с приложение VI към нея, тъй като не е разработила планове за действие и не е изпратила на Комисията обобщения на плановете за действие за 16 главни жп отсечки и

да осъди Словашката република да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

На основание член 8, параграф 2 от Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 година относно оценката и управлението на шума в околната среда Словашката република е имала задължение да гарантира разработването на планове за действие за главните пътни отсечки (пътища, по който са регистрирани повече от 3 милиона преминавания на превозни средства годишно) и главните железопътни отсечки (железопътни линии, по които са регистрирани повече от 30 хиляди преминавания на влакове годишно), които са разположени на нейната територия, в срок до 18 юли 2013 г. На следващо място, на основание член 10, параграф 2 от тази директива във връзка с приложение VI към нея, Словашката република е имала задължение да гарантира изпращането на обобщения на плановете за действие на Комисията в срок до 18 януари 2014 г.

Словашката република не е изпълнила задълженията си на основание член 8, параграф 2 и член 10, параграф 2 от директивата във връзка с приложение VI към нея по отношение на 445 главни пътни отсечки и на 16 главни железопътни отсечки, за които преди това е уведомила Комисията.

____________

1 ОВ L 189, 2002 г., стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 8, стр. 196.