Language of document :

Tužba podnesena 17. prosinca 2020. — Europska komisija/Portugalska Republika

(predmet C-687/20)

Jezik postupka: portugalski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: M. Noll-Ehlers, G. Braga da Cruz, agenti)

Tuženik: Portugalska Republika

Tužbeni zahtjev

Tužitelj zahtijeva od Suda da:

utvrdi da je Portugalska Republika povrijedila obveze koje ima na temelju članka 7. stavka 2. prvog podstavka Direktive 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. o procjeni i upravljanju bukom iz okoliša1 jer nije izradila strateške karte buke za pet glavnih cesta;

utvrdi da je Portugalska Republika povrijedila obveze koje ima na temelju članka 8. stavka 2. navedene direktive jer nije izradila akcijske planove za naseljena područja Amadora i Oporto te za 236 glavnih cesta i 55 glavnih željezničkih putova.

utvrdi da je Portugalska Republika povrijedila obveze koje ima na temelju članka 10. stavka 2. navedene direktive u vezi s njezinim Prilogom VI. jer Komisiji nije dostavila podatke iz strateških karata za pet glavnih putova odnosno sažetke akcijskih planova za naseljena područja Oporto i Amadora te za 236 glavnih cesta i 55 glavnih željezničkih putova;

naloži Portugalskoj Republici snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U skladu s Direktivom 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. o procjeni i upravljanju bukom iz okoliša (u daljnjem tekstu: Direktiva), a u pogledu onog što je relevantno u ovom predmetu, portugalska tijela imaju sljedeće obveze:

1)    Kao prvo, na temelju članka 7. stavka 2. drugog podstavka Direktive, obavijestiti Komisiju, najkasnije do 31. prosinca 2008., o svim naseljenim područjima, glavnim cestama i glavnim željezničkim putovima unutar svojeg teritorija.

2)    Kao drugo, na temelju članka 7. stavka 2. prvog podstavka Direktive, izraditi – najkasnije do 30. lipnja 2012. – strateške karte buke za sva naseljena područja, glavne ceste i glavne željezničke putove koje će pokazati stanje u referentnoj 2011. godini. Nadalje, portugalska tijela bila su dužna Komisiji dostaviti, najkasnije do 30. prosinca 2012., podatke iz tih strateških karata, u skladu s člankom 10. stavkom 2. Direktive te u vezi s njezinim Prilogom VI.

3)    Kao treće, portugalska tijela bila su dužna, na temelju članka 8. stavka 2. Direktive, izraditi – najkasnije do 18. srpnja 2013. – akcijske planove za naseljena područja, glavne ceste i glavne željezničke putove unutar svojeg teritorija. Također su imala obvezu dostaviti Komisiji, najkasnije do 18. siječnja 2014., sažetke tih akcijskih planova, u skladu s člankom 10. stavkom 2. Direktive te u vezi s njezinim Prilogom VI.

Valja napomenuti da prethodno navedene obveze portugalskih tijela čine tri uzastopna koraka predviđena Direktivom pri čemu se drugi i treći korak nastavljaju na onaj koji im neposredno prethodi.

____________

1 SL 2002., L 189, str. 12. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 31., str. 28.)