Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 16. prosince 2020 společností smart things solutions GmbH proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 15. října 2020 ve věci T-48/19, smart things solutions v. EUIPO – Samsung Electronics (smart:)things)

(Věc C-681/20 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: smart things solutions GmbH (zástupce: R. Dissmann, Rechtsanwalt)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Samsung Electronics GmbH

Usnesením ze dne 24. března 2021 Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) neuznal kasační opravný prostředek za přijatelný a rozhodl, že společnost smart things solutions GmbH ponese vlastní náklady řízení.

____________