Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa) 30. mail 2012 - Frédéric Hay versus Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

(kohtuasi C-267/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour de cassation

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Frédéric Hay

Vastustaja: Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

Eelotsuse küsimus

Kas 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ artikli 2 lõike 2 punkti b tuleb tõlgendada nii, et siseriikliku seadusandja otsus lubada abielu sõlmida vaid erisoolistel isikutel võib endast kujutada õiguspärast, sobivat ja vajalikku eesmärki, millega on põhjendatud kaudne diskrimineerimine, mis on tingitud asjaolust, et kollektiivlepinguga, milles antakse töötasu ja töötingimusi puudutav eelis abielu sõlmivatele töötajatele, välistatakse tingimata selle eelise andmine samasoolistele partneritele, kes on sõlminud tsiviilpartnerluslepingu?

____________

1 - Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel (EÜT L 303, lk 16, ELT eriväljaanne 05/04, lk 79).