Language of document :

A Cour de cassation (Franciaország) által 2012. május 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Frédéric Hay kontra Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

(C-267/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour de cassation (Franciaország)

Az alapeljárás felei

Felperes: Frédéric Hay

Alperes: Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 2000. november 27-i 2000/78/EK irányelv 2. cikke (2) bekezdésének b) pontját úgy kell-e értelmezni, hogy a nemzeti jogalkotó azon döntése, miszerint a házasság megkötését különböző nemű személyek számára tartja fenn, minősülhet-e olyan jogszerű, megfelelő és szükséges célnak, amely igazolja az abból a tényből fakadó közvetett hátrányos megkülönböztetést, hogy a kollektív szerződés, amely a házasságot kötő alkalmazottak számára tartja fenn a javadalmazás és a munkafeltételek tekintetében adott kedvezményt, szükségszerűen kizárja ebből a kedvezményből a polgári együttélési szerződést kötött, azonos nemű partnereket?

____________

1 - A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (HL L 303., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet 4. kötet 79. o.)