Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Cour de cassation (Franţa) la 30 mai 2012 - Frédéric Hay/Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

(Cauza C-267/12)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour de cassation

Părțile din acțiunea principală

Reclamant: Frédéric Hay

Pârâtă: Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

Întrebarea preliminară

Articolul 2 alineatul (2) litera (b) din Directiva nr. 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 trebuie interpretat în sensul că alegerea legiuitorului naţional de a rezerva încheierea unei căsătorii persoanelor de sex diferit poate constitui un obiectiv legitim, adecvat şi necesar care justifică discriminarea indirectă care rezultă din faptul că o convenţie colectivă, rezervând un avantaj în materie de remunerare şi de condiţii de muncă salariaţilor care încheie o căsătorie, exclude în mod necesar de la beneficiul acestui avantaj partenerii de acelaşi sex care au încheiat un pact civil de solidaritate?

____________

1 - Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (JO L 303, p. 16, Ediţie specială, 05/vol. 6, p. 7).