Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 12.12.2013 (Cour de cassationin (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Frédéric Hay v. Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

(Asia C-267/12)1

(Direktiivi 2000/78/EY – Yhdenvertainen kohtelu – Työehtosopimus, jossa palkkaa ja työsuhteen ehtoja koskeva etu varataan avioliiton solmiville työntekijöille – Edun epääminen pacte civil de solidarité -nimisen rekisteröidyn parisuhteen solmivilta kumppaneilta – Sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour de cassation

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Frédéric Hay

Vastapuoli: Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö – Cour de cassation (Ranska) – Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY (EYVL L 303, s. 16) 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan tulkinta – Sellaisen kansallisen työehtosopimuksen hyväksyttävyys, jossa varataan palkkaa ja työsuhteen ehtoja koskeva etu avioliiton solmiville työntekijöille ja evätään tällainen etu kumppaneilta, jotka solmivat pacte civil de solidarité -nimisen rekisteröidyn parisuhteen – Sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä – Mahdollisuus perustella välillinen syrjintä oikeutetulla, tarpeellisella ja asianmukaisella tavoitteella

Tuomiolauselma

Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY 2 artiklan 2 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että kun pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen työehtosopimuksen määräyksen nojalla palkkatyöntekijältä, joka solmii pacte civil de solidarité -nimisen rekisteröidyn parisuhteen samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa, evätään oikeus saada erityislomapäivien ja palkanlisän kaltaisia etuja, jotka myönnetään palkkatyöntekijöille heidän solmiessaan avioliiton, mainittu säännös on esteenä tällaiselle määräykselle silloin, kun asianomaisen jäsenvaltion kansallisessa säännöstössä ei anneta samaa sukupuolta oleville henkilöille mahdollisuutta solmia avioliittoa, koska kun mainittujen etujen kohde ja myöntämisedellytykset otetaan huomioon, kyseinen työntekijä on avioliiton solmivan työntekijän tilanteen kanssa vertailukelpoisessa tilanteessa.

____________

1 EUVL C 250, 18.8.2012.