Language of document : ECLI:EU:C:2013:823

C‑267/12. sz. ügy

Frédéric Hay

kontra

Crédit agricole mutuel de Charente‑Maritime et des Deux‑Sèvres

(a Cour de cassation [Franciaország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„2000/78/EK irányelv – Egyenlő bánásmód – Olyan kollektív szerződés, amely a házasságot kötő alkalmazottak számára tart fenn valamely, a javadalmazás és a munkafeltételek tekintetében adott kedvezményt – A polgári együttélési szerződést kötött partnerek kizárása – Szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (ötödik tanács), 2013. december 12.

1.        Előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések – A Bíróság hatásköre – Az uniós jog releváns rendelkezéseinek azonosítása

(EUMSZ 267. cikk)

2.        Szociálpolitika – A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód – 2000/78 irányelv – A szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma – A házasságot eltérő nemű személyek számára fenntartó nemzeti szabályozás – Olyan kollektív szerződés, amely kizárólag a házasságot kötő munkavállalók számára tart fenn a javadalmazás és a munkafeltételek tekintetében adott kedvezményeket, kizárva a polgári együttélési szerződést kötött, azonos nemű partnereket – Megengedhetetlenség

(2000/78 tanácsi irányelv, 2. cikk, (2) bekezdés, a) pont)

1.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 23. pont)

2.        A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78 irányelv 2. cikke (2) bekezdésének a) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes valamely kollektív szerződés azon rendelkezése, amely szerint az azonos nemű személlyel polgári együttélési szerződést kötő munkavállaló nem részesülhet a házasságkötés alkalmával a munkavállalóknak nyújtott olyan kedvezményekben, mint a pótszabadság vagy a házasságkötési támogatás, ha az érintett tagállam nemzeti szabályozása nem teszi lehetővé az azonos neműek közötti házasságkötést, mivel e kedvezmények céljára és nyújtásának feltételeire tekintettel a házasságot kötő munkavállalóval hasonló helyzetben van.

A munkavállalók családi állapota, és nem kifejezetten a szexuális irányultsága alapján való eltérő bánásmód közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül, mivel tekintettel arra, hogy a házasságkötés kizárólag eltérő neműek között lehetséges, a homoszexuális munkavállalók számára lehetetlen, hogy teljesítsék a kért kedvezményekben való részesüléshez szükséges feltételeket. Egyébiránt, amennyiben a hátrányos megkülönböztetés közvetlen, akkor nem igazolható a 2000/78 irányelv 2. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében vett objektív céllal, mivel ez a rendelkezés csupán a közvetett hátrányos megkülönböztetésre vonatkozik, hanem csakis az említett irányelv 2. cikkének (5) bekezdésében meghatározott, vagyis a közbiztonság és a közrend fenntartásához, a bűncselekmények megakadályozásához, az egészség védelméhez és mások jogainak és szabadságának a védelméhez szükséges okok valamelyikével. Ez utóbbi rendelkezést, mivel eltérést enged a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvétől, szigorúan kell értelmezni.

(vö. 44–47. pont és a rendelkező rész)