Language of document :

Tužba podnesena 14. listopada 2013. – ZZ protiv EMA-e

(Predmet F-103/13)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnici: S. Rodrigues, A. Blot, odvjetnici)

Tuženik: EMA

Predmet i opis spora

Poništenje izvješća o ocjeni tužitelja za razdoblje od 15. rujna 2010. do 16. siječnja 2012.

Tužbeni zahtjev tužitelja

Poništenje izvješća o ocjeni rada tužitelja za razdoblje od 15. rujna 2010. do 15. rujna 2012., u konačnoj verziji od 16. siječnja 2013.;

poništenje u mjeri u kojoj je potrebno, odluku zamjenika izvršnog direktora EMA-e od 2. srpnja 2013. kojom se djelomično odbacuje njegova žalba od 6. ožujka 2013. protiv gore navedene odluke;

naložiti EMA-i snošenje troškova žalitelja za ovaj žalbeni postupak.