Language of document :

2013 m. spalio 14 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ prieš EMA

(Byla F-103/13)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: ZZ, atstovaujamas advokatų S. Rodrigues, A. Blot

Atsakovė: Europos vaistų agentūra (EMA)

Ginčo dalykas bei aprašymas

Ieškovo vertinimo ataskaitos už laikotarpį nuo 2010 m. rugsėjo 15 d. iki 2012 m. sausio 16 d. panaikinimas

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2013 m. sausio 16 d. pabaigtą ieškovo veiklos vertinimo ataskaitą ataskaitos už laikotarpį nuo 2010 m. rugsėjo 15 d. iki 2012 m. sausio 16 d.;

jei reikia, panaikinti 2013 m. liepos 2 d. EMA vykdomojo direktoriaus sprendimą, kuriuo iš dalies atmestas jo 2013 m. kovo 6 d. skundas dėl minėto sprendimo;

priteisti iš EMA visas su šiuo skundu susijusias ieškovo išlaidas.