Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 25. oktobrī – ZZ/Komisija

(lieta F-107/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – É. Boigelot, R. Murru, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu prasītājam uzlikt disciplinārsodu saskaņā ar Civildienesta noteikumu IX pielikuma 9. panta 2. punktu, kā arī prasība atlīdzināt ciesto morālo kaitējumu un atmaksāt jau ieturētās summas

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2013. gada 14. marta lēmumu, ar kuru prasītājam uzlikt sods, kas ietver tā neto ikmēneša pensijas samazināšanu par trešdaļu uz diviem gadiem;piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītāja ciesto kaitējumu, kas kopumā noteikts EUR 10 000 apmērā, saglabājot iespējo to paaugstināt tiesvedības gaitā;piespriest Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.