Language of document :

Tožba, vložena 25. oktobra 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-107/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: É. Boigelot, R. Murru, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti sklepa, s katerim je Komisija tožeči stranki naložila disciplinsko kazen na podlagi člena 9(2) Priloge IX h Kadrovskim predpisom, zahtevek za povračilo domnevno nastale nepremoženjske škode in predlog za povračilo že zadržanih zneskov.

Predlog tožeče stranke

Sklep z dne 14. marca 2013, s katerim je bila tožeči stranki naložena kazen zmanjšanja neto mesečne pokojnine za eno tretjino za dve leti, naj se razglasi za ničen.Toženi stranki naj se naloži povračilo skupne škode 10.000 EUR, ki jo je utrpela tožeča stranka, s pridržkom možnosti povišanja med postopkom. Komisiji naj se naloži plačilo celotnih stroškov.