Language of document :

Beroep ingesteld op 25 oktober 2013 – ZZ/FRA

(Zaak F-106/13)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de directeur van FRA om verzoeker de tuchtrechtelijke sanctie van een berisping op te leggen

Conclusies van de verzoekende partij

Verzoeker vraagt het Gerecht:

het besluit van de directeur van FRA van 20 februari 2013 om hem een berisping te geven nietig te verklaren en, zo nodig, het besluit van 22 februari 2013 waarbij de berisping schriftelijk is bevestigd nietig te verklaren;

zo nodig, het op 18 juli 2013 ontvangen besluit van de directeur van FRA van 17 juli 2013 tot afwijzing van de klacht nietig te verklaren;

verzoeker een vergoeding te geven voor de immateriële schade als gevolg van de flagrante onwettigheid en de onregelmatigheid van het administratief onderzoek en het besluit om een berisping te geven, welke schade ex aequo et bono wordt begroot op 15 000 EUR;

de verwerende partij te verwijzen in alle kosten.