Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 7. května 2014 – Deweerdt a další v. Účetní dvůr

(Věc F-105/13)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

____________

1    Úř. věst. C 15, 18. 1. 2014, s. 21.