Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 7. mai 2014. aasta määrus – Deweerdt jt versus kontrollikoda

(kohtuasi F-105/13)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Teise koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

____________

1    ELT C 15, 18.1.2014, lk 21.