Language of document :

Rješenje Službeničkog suda od 7. svibnja 2014. – Deweerdt i dr. protiv Europskog revizorskog suda

(Predmet F-105/13)1

Jezik postupka: francuski

Predsjednik drugog vijeća naložio je brisanje predmeta.

____________

____________

1    SL C 15, 18.1.2014., str. 21.