Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 7 mai 2014 - Deweerdt și alții/Curtea de Conturi

(Cauza F-105/13)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

____________

1    JO C 15, 18.1.2014, p. 21.