Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 7. maja 2014 – Deweerdt in drugi proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-105/13)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.

____________

____________

1    UL C 15, 18.1.2014, str. 21.