Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 15. oktobra 2014 – de Brito Sequeira Carvalho proti Komisiji

(Zadeva F-107/13)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Upokojeni uradnik – Disciplinski postopek – Disciplinska kazen – Zadržanje zneska pokojnine – Zaslišanje obremenilne priče s strani disciplinske komisije – Nezaslišanje zadevnega uradnika – Nespoštovanje pravice do izjave)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: José Antonio de Brito Sequeira Carvalho (Lizbona, Portugalska) (zastopnika: É. Boigelot in R. Murru, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in C. Ehrbar, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti sklepa, s katerim je Komisija tožeči stranki naložila disciplinsko kazen na podlagi člena 9(2) Priloge IX h Kadrovskim predpisom, zahtevek za povračilo domnevno nastale nepremoženjske škode in predlog za povračilo že zadržanih zneskov.Izrek1.    Sklep Evropske komisije z dne 14. marca 2013, s katerim je J. A. de Brito Sequeira Carvalhu kot disciplinsko kazen naložila zadržanje tretjine mesečnega neto zneska njegove pokojnine za obdobje dveh let, se razglasi za ničen.2.    V preostalem se tožba zavrne.3.    Evropska komisija nosi svoje stroške in se ji naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasil J. A. de Brito Sequeira Carvalho.