Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 11. decembra spriedums – DE/EMA

(lieta F-103/13) 1

Civildienests – EZA pagaidu darbinieks – Novērtējuma ziņojums – Lūgums atcelt tiesību aktu – Pienākums norādīt pamatojumu – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Procesuālo normu pārkāpums – Neesamība

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: DE (pārstāvji – S. Rodrigues un A. Blot, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Zāļu aģentūra (pārstāvji – S. Marino, T. Jablonski un N. Rampal Olmedo, D. Waelbroeck un A. Duron, advokāti)PriekšmetsPrasība atcelt prasītāja novērtējuma ziņojumu par laika posmu no 2010. gada 15. septembra līdz 2012. gada 15. septembrimRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;DE sedz savus un atlīdzina Eiropas Zāļu aģentūras tiesāšanās izdevumus.