Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 8. října 2015 – DD v. FRA

(Spojené věci F-106/13 a F-25/14)1

„Veřejná služba – Zaměstnanci FRA – Dočasný zaměstnanec – Posudek o vývoji služebního postupu – Interní odvolání – Obvinění z diskriminace – Obvinění z pronásledování ve smyslu směrnice 2000/43 – Administrativní vyšetřování – Disciplinární řízení – Disciplinární sankce – Důtka – Články 2, 3 a 11 přílohy IX služebního řádu – Vypovězení smlouvy na dobu neurčitou – Článek 47 písm. c), i) PŘOZ – Právo být vyslechnut – Článek 41 odst. 2 písm. a) Listiny základních práv Evropské unie“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: DD (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (zástupci: M. Kjaerum, zmocněnec, P. Jenkinson, advokát)

Předmět věci

Věc F-106/13: Návrh na zrušení rozhodnutí ředitele FRA, kterým byla uložena disciplinární sankce ve formě důtky udělené žalobci.

Věc F-25/14: Návrh na zrušení rozhodnutí, kterým byla ukončena smlouva žalobce, jakož i rozhodnutí o zamítnutí stížnosti a návrhu na náhradu utrpěné materiální a nemateriální škody.Výrok rozsudkuRozhodnutí ze dne 20. února 2013, kterým ředitel Agentury Evropské unie pro základní práva uložil DD důtku, se zrušuje.Rozhodnutí ze dne 13. června 2013, kterým ředitel Agentury Evropské unie pro základní práva vypověděl smlouvu DD dočasného zaměstnance na dobu neurčitou, se zrušuje. Žaloby ve spojených věcech F 106/13 a F 25/14 se ve zbývající části odmítají.Agentura Evropské unie pro základní práva ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené DD.

____________

1 Úř. věst. C 45 15. 2. 2014, s. 46 a Úř. věst. 184 16. 6. 2014, s. 43.