Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (yhden tuomarin kokoonpano) 18.12.2015 – De Nicola v. EIP

(Asia F-104/13)

(Henkilöstö – Euroopan investointipankin henkilöstö – Työpaikkakiusaaminen – Tutkintamenettely – Tutkintakomitean kertomus – Työpaikkakiusaamisen virheellinen määrittely – Euroopan investointipankin johtajan päätös olla ryhtymättä toimenpiteisiin valituksen johdosta – Kumoaminen – Vahingonkorvauskanne)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (edustaja: asianajaja L. Isola)

Vastaaja: Euroopan investointipankki (EIP) (asiamiehet: G. Nuvoli ja T. Gilliams, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus Euroopan investointipankin pääjohtajan sen kirjeen kumoamiseksi, jossa ilmoitettiin, ettei kantajan väittämän mukaan 20 vuotta kestäneen työpaikkakiusaamisen johdosta ryhdytä toimenpiteisiin ja jossa kaikki kantajan kiusaamisesta esittämät tosiseikat oikeutettiin ja kantaja velvoitettiin työskentelemään ”mentorin” ja ”business partnerin” kanssa, ja ”Dignity at work”-työryhmän 14.3.2013 laatiman lausunnon kumoamiseksi.

Tuomiolauselma

Euroopan investointipankin pääjohtajan 29.4.2013 tekemä päätös, jolla Carlo De Nicolan työpaikkakiusaamista koskeva valitus hylättiin, kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan investointipankki vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan De Nicolan oikeudenkäyntikulut.

____________