Language of document :

Personaldomstolens dom (ensamdomare) av den 18 december 2015 – De Nicola mot EIB

(Mål F-104/13)

(Personalmål – EIB:s personal – Mobbning – Utredningsförfarande – Rapport från utredningskommittén – Felaktig definition av mobbning – Beslut från EIB:s ordförande att inte vidta några åtgärder med anledning av anmälan – Ogiltigförklaring – Skadeståndstalan)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (ombud: L. Isola, advokat)

Svarande: Europeiska investeringsbanken (ombud: G. Nuvoli och F. Martin, advokaten A. Dal Ferro)

Saken

Talan om ogiltigförklaring dels av EIB:s ordförandes skrivelse genom vilken denne för det första meddelade sitt beslut att inte vidta några åtgärder med anledning av den mobbning som sökanden utsätts för sedan 20 år, för det andra angav att det fanns skäl för de ifrågavarande faktiska omständigheterna och för det tredje tvingat sökanden att arbeta tillsammans med en ”mentor” och en ”businesspartner”, dels av meddelandet från panelen ”Dignity at work” av den 14 mars 2013.

Domslut

Beslutet av den 29 april 2013 genom vilket ordföranden för Europeiska investeringsbanken tillkännagav att det inte skulle vidtas några åtgärder med anledning av Carlo De Nicolas anmälan om mobbning ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska investeringsbanken ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Carlo De Nicolas rättegångskostnader.

____________