Language of document : ECLI:EU:F:2016:205

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera a doua)

29 august 2016

Cauzele conexate F‑106/13 DEP și F‑25/14 DEP

DD

împotriva

Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

„Funcție publică – Procedură – Stabilirea cheltuielilor de judecată”

Obiectul:      Cerere de stabilire a cheltuielilor de judecată formulată de DD în urma pronunțării Hotărârii Tribunalului Funcției Publice din 8 octombrie 2015, DD/FRA (F‑106/13 și F‑25/14, EU:F:2015:118, care face obiectul unui recurs în fața Tribunalului Uniunii Europene, cauza T‑742/15 P)

Decizia:      Cuantumul total al cheltuielilor de judecată care trebuie rambursate DD de către Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru cheltuielile recuperabile în cauzele F‑106/13 și F‑25/14 se stabilește, pe de o parte, la suma de 20 643 de euro în ceea ce privește cheltuielile cu onorariile avocaților reclamantului, la care se adaugă TVA‑ul datorat cu privire la această sumă, și, pe de altă parte, la suma de 79,80 euro în ceea ce privește cheltuielile cu trenul și cu taxiul efectuate de reclamant pentru deplasarea avocaților săi la Luxemburg în vederea ședinței. Sumele menționate la punctul 1 produc dobânzi de întârziere de la data comunicării prezentei ordonanțe până la data plății efective, la rata calculată pe baza ratei stabilite de Banca Centrală Europeană pentru operațiunile principale de refinanțare în vigoare în prima zi a lunii de scadență a plății, majorată cu două puncte.

Sumarul ordonanței

1.      Procedură jurisdicțională – Cheltuieli de judecată – Contestație privind cheltuielile recuperabile – Noțiune – Lipsa cerinței unui refuz opus de partea obligată la plata cheltuielilor de judecată unei cereri de rambursare

[Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 106 alin. (1)]

2.      Procedură jurisdicțională – Cheltuieli de judecată – Stabilire – Cheltuieli recuperabile – Noțiune – Elemente care trebuie luate în considerare

[Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 105 lit. (c)]

3.      Procedură jurisdicțională – Cheltuieli de judecată – Stabilire – Cheltuieli recuperabile – Noțiune – Cheltuieli efectuate în cadrul etapei precontencioase – Excludere

[Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 105 lit. (c)]

4.      Procedură jurisdicțională – Cheltuieli de judecată – Stabilire – Cheltuieli recuperabile – Cheltuieli necesare efectuate de către părți – Cheltuieli de deplasare și de ședere a altor persoane decât avocații părților – Condiții de rambursare

[Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 105 lit. (c)]

5.      Procedură jurisdicțională – Cheltuieli de judecată – Stabilire – Cheltuieli recuperabile – Apreciere având în vedere în principal numărul total de ore de muncă necesare în mod obiectiv în vederea desfășurării procedurii

[Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 105 lit. (c)]

6.      Procedură jurisdicțională – Cheltuieli de judecată – Stabilire – Dobânzi moratorii

(Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 106)

1.      Potrivit articolului 106 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, în cazul în care cheltuielile recuperabile sunt contestate, Tribunalul se pronunță prin ordonanță, care nu este supusă niciunei căi de atac, la cererea părții interesate și după ascultarea observațiilor celeilalte părți.

Astfel, pentru a evita lipsirea de efect util a procedurii prevăzute de această dispoziție, care urmărește să se statueze definitiv cu privire la cheltuielile de judecată, nu se poate admite ca o contestație în sensul acestui articol să se nască numai atunci când partea destinatară a unei cereri de rambursare a cheltuielilor de judecată efectuate de partea care are câștig de cauză îi opune acesteia un refuz explicit și integral.

(a se vedea punctele 31 și 32)

Trimitere la:

Tribunalul Uniunii Europene: Ordonanța din 25 martie 2014, Marcuccio/Comisia, T‑126/11 P‑DEP, EU:T:2014:171, punctul 13, și Ordonanța din 11 decembrie 2014, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P‑DEP, EU:T:2014:1083, punctul 13

2.      Potrivit articolului 105 litera (c) din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, sunt considerate cheltuieli recuperabile „cheltuielile necesare efectuate de părți în legătură cu procedura, în special cheltuielile de deplasare și de ședere și remunerarea unui agent, consilier sau avocat”. Rezultă din această dispoziție că cheltuielile recuperabile se limitează, pe de o parte, la cele efectuate în vederea desfășurării procedurii în fața Tribunalului și, pe de altă parte, la cele care au fost indispensabile în acest scop.

În această privință, instanța Uniunii nu are competența de a stabili onorariile datorate de părți propriilor avocați, ci de a determina valoarea până la care aceste remunerații pot fi recuperate de la partea obligată la plata cheltuielilor de judecată. Atunci când se pronunță cu privire la cererea de stabilire a cheltuielilor de judecată, instanța Uniunii nu trebuie să ia în considerare un tarif național de stabilire a onorariilor avocaților și nici un eventual acord încheiat în această privință între partea interesată și agenții sau consilierii acesteia.

În lipsa unor dispoziții de natură tarifară din dreptul Uniunii, instanța trebuie să aprecieze în mod liber datele cauzei, ținând seama de obiectul și de natura litigiului, de importanța acestuia din perspectiva dreptului Uniunii, precum și de dificultățile cauzei, de volumul de muncă pe care procedura contencioasă l‑a necesitat din partea agenților sau a consilierilor care au participat la aceasta și de interesele economice pe care le‑a reprezentat litigiul pentru părți.

La stabilirea cheltuielilor recuperabile, Tribunalul Funcției Publice ține seama de toate împrejurările cauzei până în momentul pronunțării ordonanței de stabilire a cheltuielilor de judecată, inclusiv de cheltuielile necesare aferente procedurii de stabilire a cheltuielilor de judecată.

(a se vedea punctele 35-38)

Trimitere la:

Tribunalul Uniunii Europene: Ordonanța din 23 martie 2012, Kerstens/Comisia, T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, punctul 15

Tribunalul Funcției Publice: Ordonanța din 10 noiembrie 2009, X/Parlamentul, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, punctul 22; Ordonanța din 26 aprilie 2010, Schönberger/Parlamentul, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, punctele 23 și 24, și Ordonanța din 27 septembrie 2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155, punctul 41

3.      În cadrul contenciosului taxării cheltuielilor, cu excepția unor împrejurări excepționale, onorariile datorate pentru prestațiile furnizate de un avocat în procedura precontencioasă nu constituie cheltuieli recuperabile.

(a se vedea punctul 39)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: Hotărârea din 28 octombrie 2010, Cerafogli/BCE, F‑23/09, EU:F:2010:138, punctul 63

4.      Cheltuielile de deplasare și de ședere efectuate de alte persoane decât avocatul reclamantului sunt recuperabile numai dacă prezența acestor persoane era indispensabilă în vederea desfășurării procedurii.

(a se vedea punctul 40)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: Ordonanța din 8 iulie 1998, Ordonanța Eugénio Branco/Comisia, T‑85/94 (92) și T‑85/94 (122) (92), EU:T:1998:156, punctul 24 și jurisprudența citată

5.      Instanța nu este ținută de decontul prezentat de o parte care urmărește să recupereze cheltuielile de judecată, ci este de competența ei să țină cont numai de numărul total de ore de muncă ce pot apărea în mod obiectiv ca indispensabile în vederea bunei desfășurări a procedurii.

(a se vedea punctul 45)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: Ordonanța din 26 aprilie 2010, Schönberger/Parlamentul, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, punctul 29, și Ordonanța din 25 octombrie 2012, Missir Mamachi di Lusignano/Comisia, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, punctul 21

6.      În temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, țin de competența exclusivă a acestuia din urmă constatarea obligației de a plăti dobânzile moratorii ca urmare a obligării la plata cheltuielilor de judecată pronunțată de Tribunal și stabilirea ratei aplicabile.

(a se vedea punctul 61)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: Ordonanța din 24 octombrie 2014, Marcuccio/Comisia, F‑14/10 DEP, EU:F:2014:240, punctul 32