Language of document :

Recurs introdus la 15 decembrie 2020 de Les Mousquetaires și ITM Entreprises SAS împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua extinsă) din 5 octombrie 2020 în cauza T-255/17, Les Mousquetaires și ITM Entreprises/Comisia

(Cauza C-682/20 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurente: Les Mousquetaires S.A.S., ITM Entreprises S.A.S. (reprezentanți: N. Jalabert-Doury și K. Mebarek, avocați)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene

Concluziile recurentei

anularea punctului 2 al [dispozitivului] hotărârii pronunțate de Tribunal în cauza T-255/17;

admiterea concluziilor formulate de reclamanți în primă instanță și anularea Deciziei C(2017) 1057 final a Comisiei Europene din 9 februarie 2017, prin care se dispune ca Intermarché, precum și toate societățile controlate direct sau indirect de aceasta să se supună unei inspecții în conformitate cu articolul 20 alineatele (1) și (4) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului;

obligarea Comisiei Europene la plata tuturor cheltuielilor de judecată aferente întregii proceduri, inclusiv procedurii desfășurate la Tribunal.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv este întemeiat pe erori de drept și pe nemotivare în cadrul analizei eficacității căilor de atac în ceea ce privește desfășurarea inspecțiilor.

Al doilea motiv este întemeiat pe încălcarea articolelor 6 și 8 din CEDO, a articolului 296 din tratat și a articolului 20 alineatul (4) din Regulamentul nr. 1/2003, întrucât Tribunalul a încălcat obligația de motivare și de limitare a deciziilor de inspecție.

Al treilea motiv este întemeiat pe o eroare de drept și pe o încălcare a Regulamentului nr. 1/2003 întrucât Tribunalul a caracterizat o fază procedurală „anterior adoptării unor măsuri care presupun acuzația de a fi săvârșit o încălcare” ca neintrând sub incidența regulamentului.

Al patrulea motiv este întemeiat pe încălcarea articolelor 6 și 8 din CEDO și a articolului 19 din Regulamentul 1/2003, întrucât Tribunalul a calificat drept indicii suficient de serioase elemente afectate de nereguli formale și substanțiale.

Al cincilea motiv este întemeiat pe nemotivarea care rezultă din lipsa verificării valorii probatorii a indiciilor menționate și pe o eroare în ceea ce privește calificarea drept indiciu.

____________