Language of document :

Tužba podnesena 17. prosinca 2020. – Europska komisija/Slovačka Republika

(predmet C-683/20)

Jezik postupka: slovački

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: R. Lindenthal, M. Noll-Ehlers, agenti)

Tuženik: Slovačka Republika

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtjeva da:

utvrdi da je Slovačka Republika, time što nije izradila akcijske planove i što nije poslala Komisiji sažetke akcijskih planova za 445 glavnih cestovnih dionica, povrijedila članak 8. stavak 2. i članak 10. stavak 2. u vezi s Prilogom VI. Direktivi 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. o procjeni i upravljanju bukom iz okoliša1 ;

utvrdi da je Slovačka Republika, time što nije izradila akcijske planove i što nije poslala Komisiji sažetke akcijskih planova za 16 glavnih željezničkih dionica, povrijedila članak 8. stavak 2. i članak 10. stavak 2. u vezi s Prilogom VI. Direktivi 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. o procjeni i upravljanju bukom iz okoliša i

naloži Slovačkoj Republici snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Slovačka Republika je u skladu s člankom 8. stavkom 2. Direktive 2002/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. o procjeni i upravljanju bukom iz okoliša trebala do 18. srpnja 2013. osigurati izradu akcijskih planova za glavne cestovne dionice (ceste s više od tri milijuna prolaza vozila godišnje) i glavne željezničke dionice (željezničke pruge s više od 30 000 prolaza vlakova godišnje) na svojem državnom području. U skladu s člankom 10. stavkom 2. u vezi s Prilogom VI. navedenoj direktivi, Slovačka Republika je potom trebala poslati Komisiji sažetke akcijskih planova do 18. siječnja 2014.

Slovačka Republika nije ispunila obveze koje je imala na temelju članka 8. stavka 2. i članka 10. stavka 2. Direktive u vezi s njezinim Prilogom VI. u odnosu na 445 glavnih cestovnih dionica i 16 glavnih željezničkih dionica, o kojima je ranije obavijestila Komisiju.

____________

1 SL 2002., L 189, str. 12. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 31., str. 28.)