Language of document :

2020 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

(Byla C-692/20)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Armenia, P.-J. Loewenthal

Atsakovė: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Ieškovė Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti kad Jungtinė Karalystė, nesiimdama reikalingų priemonių Teisingumo Teismo sprendimui byloje C-503/17, Komisija / Jungtinė Karalystė, EU:C:2018:831, įvykdyti, neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 260 straipsnio 1 dalį, siejamą su Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos1 127 ir 131 straipsniais,

remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 260 straipsnio 2 dalimi, siejama su Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos 127 ir 131 straipsniais, įpareigoti Jungtinę Karalystę sumokėti Komisijai:

– 268 878,50 EUR baudą už kiekvieną dieną nuo sprendimo šioje byloje priėmimo dienos iki tos dienos, kai Jungtinė Karalystė įvykdys sprendimą byloje C-503/17,

– fiksuoto dydžio 35 873,20 EUR sumą už kiekvieną dieną nuo sprendimo byloje C-503/17 priėmimo dienos iki tos dienos, kai Jungtinė Karalystė tą sprendimą įvykdys, arba sprendimo šioje byloje priėmimo dienos (priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau), tačiau iš viso ne mažiau kaip 8 901 000 EUR, ir

priteisti iš Jungtinės Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Teisingumo Teismas byloje C-503/17 priimtame Sprendime Komisija / Jungtinė Karalystė, EU:C:2018:831, pripažino, kad Jungtinė Karalystė, nepanaikindama teisės naudoti žymėtuosius degalus privatiems pramoginiams laivams, neįvykdė įsipareigojimų pagal 1995 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 95/60/EB dėl gazolių ir žibalo žymėjimo mokesčių tikslams2 . Kadangi Jungtinė Karalystė nesiėmė reikalingų priemonių tam sprendimui įvykdyti, Komisija nusprendė kreiptis į Teisingumo Teismą.

Komisija ieškinyje Teisingumo Teismo prašo, vadovaujantis SESV 260 straipsniu, siejamu su Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos 127 ir 131 straipsniais, skirti Jungtinei Karalystei 268 878,50 EUR baudą už kiekvieną dieną nuo sprendimo šioje byloje priėmimo dienos iki tos dienos, kai Jungtinė Karalystė įvykdys sprendimą byloje C-503/17, ir fiksuoto dydžio 35 873,20 EUR sumą už kiekvieną dieną nuo sprendimo byloje C-503/17 priėmimo dienos iki tos dienos, kai Jungtinė Karalystė tą sprendimą įvykdys, arba sprendimo šioje byloje priėmimo dienos (priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau), tačiau iš viso ne mažiau kaip 8 901 000 EUR.

____________

1 OL C 384 I, 2019, p. 1.

2 OL L 291, 1995, p. 46; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 289.