Language of document :

Žalba koju je 21. prosinca 2020. podnio Intermarché Casino Achats protiv presude Općeg suda (deveto prošireno vijeće) od 5. listopada 2020. u predmetu T-254/17, Intermarché Casino Achats/Komisija

(predmet C-693/20 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Intermarché Casino Achats (zastupnici: Y. Utzschneider, J. Jourdan, C. Mussi, S. Eder, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Vijeća Europske unije

Zahtjevi

djelomično ukinuti presudu Općeg suda od 5. listopada 2020. donesenu u predmetu T-254/17, u dijelu u kojem je njome djelomično odbijena tužba društva Intermarché Casino Achats kojom se zahtijeva poništenje odluke Europske komisije od 9. veljače 2017. donesene na temelju članka 20. stavaka 1. i 4. Uredbe br. 1/2003 (predmet AT.40466 – Tute 1) i u dijelu u kojem je žalitelju naloženo snošenje troškova;

poništiti članak 1.(a) odluke Komisije od 9. veljače 2017. u ranije navedenom predmetu AT.40466;

naložiti Komisiji snošenje svih troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj u okviru svojeg prvog žalbenog razloga navodi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava time što je odbio prigovor nezakonitosti članka 20. stavaka 1. i 4. Uredbe br. 1/2003, koji se temeljio na nepostojanju prikladnih pravnih lijekova protiv provođenja inspekcija, što nije u skladu sa zahtjevima za djelotvoran pravni lijek iz članka 47. Povelje o temeljnim pravima i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava.

U svom drugom žalbenom razlogu žalitelj izlaže da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava smatrajući da dokumenti koje je Komisija podnijela kako bi dokazala postojanje ozbiljnih indicija o povredi na datum inspekcije mogu biti uzeti u obzir a da se ne poštuju formalnosti određene Uredbom br. 1/2003 i Uredbom br. 773/2004. Ova je pogreška iskrivila zaključak Općeg suda prema kojem je Komisija imala ozbiljne indicije postojanja povrede iz članka 1. (a) odluke o inspekciji. Time što je odbio poništiti članak 1. (a) odluke o inspekciji, Opći sud je, dakle, povrijedio pravo na nepovredivost doma zajamčeno člankom 7. Povelje o temeljnim pravima.

U svojem trećem žalbenom razlogu žalitelj tvrdi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava smatrajući da pravo na nepovredivost doma zajamčeno člankom 7. Povelje o temeljnim pravima nije zahtijevalo da odluka o inspekciji sadržava ograničenje trajanja inspekcija i odbivši poništiti odluku po tom osnovu.

____________