Language of document :

Pritožba, ki jo je 21. decembra 2020 vložila Intermarché Casino Achats zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti razširjeni senat) z dne 5. oktobra 2020 v zadevi T-254/17, Intermarché Casino Achats/Komisija

(Zadeva C-693/20 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnica: Intermarché Casino Achats (zastopniki: Y. Utzschneider, J. Jourdan, C. Mussi, S. Eder, odvetniki)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, Svet Evropske unije

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

sodbo Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2020 v zadevi T-254/17 razveljavi v delu, v katerem je to sodišče delno zavrnilo tožbo družbe Intermarché Casino Achats za razglasitev ničnosti sklepa Komisije z dne 9. februarja 2017, ki je bil sprejet na podlagi člena 20(1) in (4) Uredbe št. 1/2003 (zadeva AT.40466 – Tute 1), in v delu, v katerem je tožeči stranki naložilo plačilo stroškov;

člen 1(a) sklepa Komisije z dne 9. februarja 2017 v navedeni zadevi AT.40466 razglasi za ničen;

Komisiji naloži plačilo vseh stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v okviru prvega tožbenega razloga trdi, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, ker je zavrnilo ugovor nezakonitosti člena 20(1) in (4) Uredbe št. 1/2003, ki temelji na tem, da ni ustreznih pravnih sredstev zoper potek inšpekcijskih pregledov, kar ni v skladu z zahtevo po učinkovitem pravnem sredstvu iz člena 47 Listine o temeljnih pravicah in iz sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice.

Pritožnica v okviru drugega pritožbenega razloga zatrjuje, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, ker je presodilo, da je bilo mogoče dokumente, ki jih je Komisija predložila za dokaz obstoja resnih indicev o kršitvi na dan inšpekcijskega pregleda, upoštevati brez upoštevanja formalnosti, ki jih nalagata Uredba št. 1/2003 in Uredba št. 773/2004. Zaradi te napake je Splošno sodišče napačno ugotovilo, da je Komisija imela resne indice o obstoju kršitve, navedene v členu 1(a) sklepa o pregledu. Splošno sodišče je torej s tem, da je zavrnilo razglasitev ničnosti člena 1(a) sklepa o pregledu, kršilo pravico do nedotakljivosti stanovanja iz člena 7 Listine o temeljnih pravicah.

Pritožnica v okviru tretjega pritožbenega razloga trdi, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, ker je presodilo, da pravica do nedotakljivosti stanovanja iz člena 7 Listine o temeljnih pravicah ne nalaga, da bi morala biti v sklepu o pregledu določena časovna omejitev trajanja inšpekcijskega pregleda, in ker je iz tega razloga zavrnilo razglasitev ničnosti sklepa.

____________