Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ühendkuningriik) 22. detsembril 2020 – Fenix International Limited versus Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(kohtuasi C-695/20)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Fenix International Limited

Vastustaja: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 15. märtsi 2011. aasta rakendusmääruse (EL) nr 282/20111 artikkel 9a, mis lisati nõukogu 7. oktoobri 2013. aasta rakendusmääruse (EL) nr 1042/20132 artikli 1 lõike 1 punktiga c, on kehtetu, kuna see läheb kaugemale nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ3 artikliga 397 nõukogule antud rakendamisvolitustest või -kohustusest, kuivõrd see täiendab ja/või muudab direktiivi 2006/112/EÜ artiklit 28?

____________

1  Nõukogu 15. märtsi 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 282/2011, millega sätestatakse ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ rakendusmeetmed (ELT 2011, L 77, lk 1).

2  Nõukogu 7. oktoobri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1042/2013, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 282/2011 teenuste osutamise koha osas (ELT 2013, L 284, lk 1).

3  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).