Language of document :

Sag anlagt den 7. januar 2008 - Blais mod Den Europæiske Centralbank

(Sag F-6/08)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Jessica Blais (Frankfurt am Main, Tyskland) (ved Rechtsanwalt B. Karthaus)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Den Europæiske Centralbanks afgørelse om ikke at yde sagsøgeren udlandstillæg med den begrundelse, at hun ikke som krævet i artikel 17 (ii) i Conditions of Employment (CoE) i de 10 år, der gik forud for hendes tiltrædelse af tjenesten ved centralbanken, havde været bosat uden for den medlemsstat, hvor tjenestestedet er beliggende.

Sagsøgerens påstande

Annullation af Den Europæiske Centralbanks afgørelse af afgørelse af 15. august 2007 om ikke at yde sagsøgeren udlandstillæg som stadfæstet ved præsidenten for Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 8. november 2007.

Den Europæiske Centralbank tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________