Language of document :

22. jaanuaril 2008 esitatud hagi - Renier versus komisjon

(Kohtuasi F-8/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Colette Renier (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

11. aprilli 2007. aasta otsuse tühistamine, millega piirati hageja lepingulise töötaja lepingu pikkust ajavahemikuga 16. aprill 2007 - 15. detsember 2008, ning kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni 11. aprilli 2007. aasta otsus selles osas, milles hageja lepingulise töötaja lepingu pikkus piirdub ajavahemikuga 16. aprill 2007 - 15. detsember 2008;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________