Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 4.12.2008 - Blais v. EKP

(Asia F-6/08)1

(Henkilöstö - EKP:n henkilöstö - Palkkaus - Ulkomaankorvaus - EKP:n palvelussuhteen ehtojen 17 artiklassa säädetyt edellytykset - Kantajan velvoittaminen korvaamaan kulut - Kohtuusvaatimukset - Työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohta)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Jessica Blais (Frankfurt am Main, Saksa) (edustaja: asianajaja B. Karthaus)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (asiamiehet: F. Malfrère ja F. Feyerbacher, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö - 15.8.2007 tehdyn Euroopan keskuspankin päätöksen kumoaminen; tällä päätöksellä kantajalle ei myönnetty ulkomaankorvausta sillä perusteella, että kantaja ei täytä EKP:n Conditions of Employmentin 17 artiklassa määrättyjä edellytyksiä

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Jessica Blais vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja puolesta Euroopan keskuspankin oikeudenkäyntikuluja.

Euroopan keskuspankki vastaa puolesta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

1 - EUVL C 142, 7.6.2008, s. 39.