Language of document :

2021 m. kovo 19 d. Landgericht Köln (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje EF / Deutsche Lufthansa AG

(Byla C-172/21)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Köln

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė ir apeliantė: EF

Atsakovė ir kita apeliacinio proceso šalis: Deutsche Lufthansa AG

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar, lyginant su standartiniu tarifu, bendrovei taikomas palankesnis tarifas (šiuo atveju 152,00 EUR vietoje 169,00 EUR), grindžiamas pagrindų susitarimu tarp oro vežėjo ir kitos bendrovės ir taikomas tik atitinkamų bendrovių darbuotojų profesinių kelionių užsakymams, yra mažesnis tarifas, kuriuo tiesiogiai ar netiesiogiai negali pasinaudoti visuomenė, kaip tai suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 261/20041 3 straipsnio 3 dalies pirmą sakinį?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar toks bendrovei taikomas tarifas taip pat nėra keleivių lojalumo programa arba kita oro vežėjo ar turizmo kelionių organizatoriaus komercinė programa, kaip tai suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 261/2004 3 straipsnio 3 dalies antrą sakinį?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).