Language of document :

2018 m. birželio 7 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Landgericht Hamburg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Scotch Whisky Association / Michael Klotz

(Byla C-44/17)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsauga – Reglamentas (EB) Nr. 110/2008 – 16 straipsnio a–c punktai – III priedas – Įregistruota geografinė nuoroda „Scotch Whisky“ – Vokietijoje pagamintas „Glen Buchenbach“ pavadinimu parduodamas viskis)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Hamburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Scotch Whisky Association

Atsakovas: Michael Klotz

Rezoliucinė dalis

1.    2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 16 straipsnio a punktas turi būti aiškinamas taip, kad, siekiant nustatyti, ar įregistruota geografinė nuoroda buvo „netiesiog[iai] naudoj[ama] komerciniais tikslais“, reikia, kad ginčijamas elementas būtų naudojamas arba identiškai kaip ši nuoroda, arba fonetiškai ir (arba) vizualiai panašios formos. Nepakanka, kad šis elementas tikslinėms visuomenės grupėms keltų bet kokią asociaciją su minėta nuoroda arba su ja susijusia geografine vietove.

2.    Reglamento Nr. 110/2008 16 straipsnio b punktą reikia aiškinti taip, kad, siekdamas nustatyti, ar egzistuoja įregistruotos geografinės nuorodos įvaizdžio atkūrimas, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi įvertinti, ar pakankamai informuotas, protingai pastabus ir nuovokus vidutinis Europos vartotojas, susidūręs su ginčijamu pavadinimu, iškart įsivaizduoja gaminį, kuriam taikoma saugoma geografinė nuoroda. Atlikdamas šį vertinimą prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas prireikus turi atsižvelgti į minėto pavadinimo ir šios nuorodos konceptualų artumą, kai, pirma, šis pavadinimas fonetiškai ir (arba) vizualiai nesusijęs su saugoma geografine nuoroda ir, antra, ši nuoroda nėra minėto pavadinimo dalis.

    Reglamento Nr. 110/2008 16 straipsnio b punktas turi būti aiškinamas taip, kad, siekiant nustatyti, ar egzistuoja įregistruotos geografinės nuorodos įvaizdžio atkūrimas, nereikia atsižvelgti į ginčijamo elemento kontekstą ir visų pirma į tai, kad kartu pateikiamas paaiškinimas dėl tikrosios atitinkamo produkto kilmės.

3.    Reglamento Nr. 110/2008 16 straipsnio c punktas turi būti aiškinamas taip, jog, siekiant nustatyti, ar egzistuoja pagal šią nuostatą draudžiamos „melagingos ar klaidinančios nuorodos“, nereikia atsižvelgti į ginčijamo elemento kontekstą.

____________

1 OL C 121, 2017 4 18.