Language of document : ECLI:EU:C:2018:415

Predmet C-44/17

Scotch Whisky Association

protiv

Michaela Klotza

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Hamburg)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića – Uredba (EZ) br. 110/2008 – Članak 16. točke (a), (b) i (c) – Prilog III. – Registrirana oznaka zemljopisnog podrijetla ‚Scotch Whisky’ – Viski proizveden u Njemačkoj koji se distribuira pod nazivom ‚Glen Buchenbach’”

Sažetak – Presuda Suda (peto vijeće) od 7. lipnja 2018.

1.        Usklađivanje zakonodavstava – Ujednačena zakonodavstva – Definicija, opisivanje, prezentiranje, označavanje i zaštita zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića – Uredba br. 110/2008 – Zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla – Zaštita od izravnih ili neizravnih komercijalnih uporaba – Kriteriji za ocjenu – Nužnost uporabe u obliku koji je isti ili sličan onomu registrirane oznake

(Uredba Europskog parlamenta i Vijeća br. 110/2008, čl. 16. t. (a))

2.        Usklađivanje zakonodavstava – Ujednačena zakonodavstva – Definicija, opisivanje, prezentiranje, označavanje i zaštita zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića – Uredba br. 110/2008 – Aluzija na zaštićenu zemljopisnu oznaku – Pojam – Doseg – Ocjena nacionalnog suda – Mjerila

(Uredba Europskog parlamenta i Vijeća br. 110/2008, čl. 16. t. (b))

3.        Usklađivanje zakonodavstava – Ujednačena zakonodavstva – Definicija, opisivanje, prezentiranje, označavanje i zaštita zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića – Uredba br. 110/2008 – Zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla – Zaštita od oznaka koje su lažne ili dovode u zabludu – Kriteriji za ocjenu – Uzimanje u obzir okruženja u kojemu se koriste oznake koje su lažne ili dovode u zabludu – Isključenost

(Uredba Europskog parlamenta i Vijeća br. 110/2008, čl. 16. t. (c))

1.      Članak 16. točku (a) Uredbe (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o definiranju, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1576/89 treba tumačiti na način da je za dokazivanje postojanja „neizravne komercijalne uporabe” registrirane oznake zemljopisnog podrijetla potrebno da se sporni element upotrebljava bilo u istom obliku kao ta oznaka bilo u fonetski i/ili vizualno sličnom obliku. Stoga nije dovoljno da taj element kod ciljane javnosti može pobuditi bilo kakvu asocijaciju na tu oznaku ili s njome povezano zemljopisno područje.

(t. 39., t. 1. izreke)

2.      Članak 16. točku (b) Uredbe br. 110/2008 treba tumačiti na način da pri dokazivanju postojanja „aluzije” na registriranu oznaku zemljopisnog podrijetla sud koji je uputio zahtjev treba ocijeniti dovodi li se prosječni europski potrošač – uobičajeno obaviješten, razumno pažljiv i oprezan – koji se susreće sa spornim nazivom, do toga da se u njegovim mislima kao referentna slika izravno javlja proizvod sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Prilikom te ocjene navedeni sud po potrebi treba – ako ne postoji, prvo, fonetska i/ili vizualna sličnost spornog naziva sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i, drugo, djelomična ugrađenost te oznake u navedeni naziv – uzeti u obzir koncepcijsku bliskost između tog naziva i navedene oznake.

Članak 16. točku (b) Uredbe br. 110/2008 treba tumačiti na način da pri dokazivanju postojanja „aluzije” na registriranu oznaku zemljopisnog podrijetla ne treba voditi računa o okruženju u kojem se sporni element nalazi, a ni posebno o činjenici je li uz njega navedena naznaka o pravom podrijetlu dotičnog proizvoda.

(t. 56., 60., t. 2. izreke)

3.      Članak 16. točku (c) Uredbe br. 110/2008 treba tumačiti na način da pri dokazivanju postojanja „oznake koja je lažna ili dovodi u zabludu”, zabranjene tom odredbom, ne treba voditi računa o okruženju u kojem se sporni element koristi.

(t. 71., t. 3. izreke)