Language of document :

Civildienesta tiesas 2012. gada 12. decembra rīkojums - Ghigna/Komisija

(lieta F-27/12) 1

Tiesvedības valoda - itāļu

Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 184, 23.06.2012, 22. lpp.