Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 5. februāra spriedums – Presset/Komisija

(lieta F-25/12) 1

Civildienests – Atalgojums – Dienas nauda – Piešķiršanas nosacījums

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Paul-Henri Presset (Brisele, Beļģija) (pārstāvis – P. Pradal, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji J. Currall un G. Gattinara)

Priekšmets

Civildienests – Prasība atcelt lēmumu, ar kuru prasītājam tika atteikta dienas naudas piešķiršana

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;P.-H. Presset sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.