Language of document :

27. veebruaril 2012 esitatud hagi – ZZ versus parlament

(kohtuasi F-24/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaadid S. Rodrigues, A. Tymen ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada Euroopa Parlamendi presidendi otsus viia hageja parlamendi sama peadirektoraadi siseselt üle üksuse juhataja ametikohalt ühe direktoraadi direktori nõuniku ametikohale ja nõue hüvitada psühholoogilise ahistamisega põhjustatud mittevaraline kahju.

Hageja nõuded

Tühistada Euroopa Parlamendi presidendi 16. jaanuari 2012. aasta otsus, millega lõpetati tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2012 hageja teenistussuhe personali peadirektoraadi võrdsuse ja mitmekesisuse üksuse juhatajana ja viidi ta alates samast kuupäevast üle sama peadirektoraadi D direktsiooni nõunikuks, võttes sellega temalt õiguse saada üksuse juhatajatele mõeldud hüvitist;

mõista hüvitisena hagejale põhjustatud kahju eest välja 50,000 eurot, hinnatuna ex aequo et bono;

mõista kohtukulud välja parlamendilt.