Language of document :

Kanne 21.2.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-25/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja P. Pradal)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komission sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajalle on päätetty olla myöntämättä oikeutta päivärahaan.

Vaatimukset

Euroopan komission nimittävän viranomaisen 21.11.2011 tekemä päätös, jonka se teki vastauksena kantajan valitukseen henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) päätöksestä olla myöntämättä hänelle oikeutta päivärahaan sen jälkeen, kun hän tuli palvelukseen 1.2.2011, on kumottava

kantajalle on päätettävä myöntää oikeus henkilöstösääntöjen 71 artiklassa, henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 10 artiklan 1 kohdassa ja muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 25 ja 92 artiklassa tarkoitettuun päivärahaan.