Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 21. februārī – ZZ/Komisija

(lieta F-25/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – P. Pradal, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru prasītājam tika atteikta dienas naudas piešķiršana

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas iecēlējinstitūcijas 2011. gada 21. novembra lēmumu, kas tika pieņemts, atbildot uz prasītāja sūdzību par Individuālo tiesību pārvaldes un maksājumu biroja (PMO) lēmumu atteikt viņam piešķirt dienas naudu pēc stāšanās amatā Eiropas Komisijā 2011. gada 1. februārī;

lemt par dienas naudas piešķiršanu prasītājam saskaņā ar Civildienesta noteikumu 71. pantu, Civildienesta noteikumu VII pielikuma 10. panta 1. punktu un Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 25. un 92. pantu.