Language of document :

A Törvényszék 2022. március 30-i ítélete – Japan Airlines kontra Bizottság

(T-340/17. sz. ügy)1

(„Verseny – Kartellek – A légi árufuvarozás piaca – Az EUMSZ 101. cikkbe, az EGT-Megállapodás 53. cikkébe, valamint a Közösség és Svájc között létrejött légi közlekedési megállapodás 8. cikkébe ütköző jogsértést megállapító határozat – A légi árufuvarozási szolgáltatások árösszetevőinek (üzemanyagpótdíj, biztonsági pótdíj, a pótdíjak utáni jutalékfizetés) összehangolása – Információcsere – A Bizottság joghatósága – EUMSZ 266. cikk – Elévülés – Védelemhez való jog – A hátrányos megkülönböztetés tilalma – Egységes és folyamatos jogsértés – A bírság összege – Az eladások értéke – A jogsértés súlya – Kiegészítő összeg – Enyhítő körülmények – A versenyellenes magatartás hatóságok általi ösztönzése – Kifejezetten csekély mértékű részvétel – Arányosság – Korlátlan felülvizsgálati jogkör”)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Japan Airlines Co. Ltd (Tokió, Japán) (képviselők: J.-F. Bellis és K. Van Hove ügyvédek, és R. Burton solicitor)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Dawes, G. Koleva és C. Urraca Caviedes meghatalmazottak, segítőjük: J. Holmes QC)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 101. cikk, az EGT-Megállapodás 53. cikke és az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légi közlekedési megállapodás 8. cikke szerinti eljárásban (AT.39258 – „légi teherszállítás” ügy) 2017. március 17-én hozott C(2017) 1742 final bizottsági határozat felperesre vonatkozó részében történő megsemmisítése, és másodlagosan a vele szemben kiszabott bírság összegének csökkentése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék az EUMSZ 101. cikk, az EGT-Megállapodás 53. cikke és az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött légi közlekedési megállapodás 8. cikke szerinti eljárásban (AT.39258 – „légi teherszállítás” ügy) 2017. március 17-én hozott C(2017) 1742 final bizottsági határozat 1. cikke (1) bekezdésének h) pontját és (4) bekezdésének h) pontját megsemmisíti.

A Törvényszék az említett határozat 3. cikkének h) pontjában a Japan Airlines Co. Ltd-vel szemben kiszabott bírság összegét 28 875 000 euróban állapítja meg.

A Törvényszék a keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja.

A Japan Airlines viseli saját költségeinek az egyharmadát.

Az Európai Bizottság viseli saját költségeit, valamint a Japan Airlines költségeinek a kétharmadát.

____________

1     HL C 239., 2017.7.24.