Language of document :

A HL-ben megjelent közlemények

 

A Verwaltungsgerichtshof 2004. május 26-án kelt végzésével az 1) Turn- und Sportunion Waldburg kontra Finanzlandesdirektion für Oberösterreich és 2) Edith Barris kontra Finanzlandesdirektion für Tirol ügyben benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem

(C-246/04. sz. ügy)

A Verwaltungsgerichtshof (Osztrák Köztársaság) 2004. május 26-án hozott végzésével, amely 2004. június 10-én érkezett a Bíróság hivatalához, az 1) Turn- und Sportunion Waldburg kontra Finanzlandesdirektion für Oberösterreich és 2) Edith Barris kontra Finanzlandesdirektion für Tirol ügyben előzetes döntéshozatal iránti kérelmet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához.

A Verwaltungsgerichtshof a következő kérdésekről kéri a Bíróság döntését:

Egy tagállam a hatodik irányelv a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról - közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap megállapításáról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK1 tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) 13. cikke C részében meghatározott választási jogát, az adókötelezettnek azt a választást engedélyezni, hogy az irányelv 13. cikke B részének b) pontjában előírt ingatlanok bérbeadásának adómentessége helyett az adófizetést válassza, csak egységesen gyakorolhatja-e, vagy pedig a tagállam ez esetben különbséget tehet-e a tevékenység jellege vagy az adóalanyok csoportjai alapján?

Az irányelv 13. cikkének C részének a) pontjával együtt olvasott B része b) pontja lehetővé tesz-e a tagállamok részére olyan szabályozást, mint amelyet az 1994-es UstG (Forgalmi adóról szóló törvény) 6. §-ának (1) bekezdése 16. pontjával együtt olvasott 6. §-ának (1) bekezdése 14. pontja előír, amely szerint a bérbeadásból vagy haszonbérbe adásból származó jövedelmek megadóztatásának választása olyan formában kerül korlátozásra, hogy a közhasznú sportegyesületeknek nincs ilyen választási lehetősége?

Lehetővé teszi-e az irányelv 13. cikke C részének a) pontjával együtt olvasott B részének b) pontja egy tagállam számára az olyan szabályozás megalkotását amelyet a Liebhaberverordnung (nem haszonszerzési céllal folytatott tevékenység, ún. kedvtelés adózásáról szóló rendelet), amint az a BGBl (Osztrák Hivatalos Lap) 33/1993. számában megjelent, 1. §-a (2) bekezdésének 1. pontjával együtt olvasott UstG 2. §-a (5) bekezdésének 2. pontja tartalmaz, amely szerint a bérbeadásból származó jövedelmek utáni adózás lehetősége kizárt, ha a bérbeadás egy ésszerű időtartamon belül nem vezet össznyereséghez illetve többletbevételhez, és amely egy olyan épületet érint, amely magánlakás céljára alkalmas?

____________

1 - HL L 145., 1. o.