Language of document :

International Management Group’i (IMG) 19. novembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 9. septembri 2020. aasta määruse peale kohtuasjas T-645/19: IMG versus komisjon

(kohtuasi C-619/20 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: International Management Group (IMG) (esindajad: advokaadid L. Levi ja J.-Y. de Cara)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu 9. septembri 2020. aasta määrus kohtuasjas T-645/19;

sellest tulenevalt saata kohtuasi tagasi Üldkohtule tühistamisnõude ja kahju hüvitamise nõude kohta uue otsuse tegemiseks;

mõista esimese astme ja apellatsiooniastme kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant väidab apellatsioonkaebuse põhjendamiseks, et Üldkohus rikkus vaidlustatud kohtumääruses õigusnormi, leides, et 18. juuli 2019. aasta kiri ei ole vaidlustatav akt.

____________