Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 19. novembrī International Management Group (IMG) iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2020. gada 9. septembra rīkojumu lietā T-645/19 IMG/Komisija

(Lieta C-619/20 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: International Management Group (IMG) (pārstāvji: L. Levi un J.-Y. de Cara, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēja lūdz Tiesu:

atcelt Vispārējās tiesas 2020. gada 9. septembra rīkojumu lietā T-645/19;

līdz ar to nosūtīt lietu atpakaļ Vispārējai tiesa, lai tiktu pieņemts nolēmums par prasību atcelt tiesību aktu un prasību par kaitējuma atlīdzību;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus abās instancēs.

Pamati un galvenie argumenti

Savas apelācijas sūdzības pamatojumam tās iesniedzēja apgalvo, ka izdotajā rīkojumā Vispārējā tiesa esot pieļāvusi tiesību kļūdu, uzskatot, ka 2019. gada 18. jūlija vēstule nav apstrīdams akts.

____________