Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesgericht Salzburg (Austria) la 18 noiembrie 2020 – CS/Eurowings GmbH

(Cauza C-613/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landesgericht Salzburg

Părțile din procedura principală

Reclamant: CS

Pârâtă: Eurowings GmbH

Întrebările preliminare

O grevă a angajaților unui operator de transport aerian convocată de un sindicat în vederea implementării unor revendicări salariale și/sau a unor prestații sociale poate constitui o „împrejurare excepțională” în sensul articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 261/20041 ?

Acest lucru este valabil cel puțin:

a)     atunci când angajați ai filialei se solidarizează cu apelul la grevă împotriva societății-mamă a grupului (Lufthansa AG) pentru a sprijini revendicări sindicale ale personalului de cabină al societății-mamă a grupului și

b)     în special atunci când, după încheierea unui acord în cadrul societății-mamă, greva din cadrul filialei „devine independentă”, întrucât sindicatul menține apelul la grevă și chiar extinde greva fără motive aparente, iar personalul de cabină al filialei urmează acest apel?

Pentru a se face proba existenței unei împrejurări excepționale pentru operatorul efectiv de transport aerian, este suficient să se demonstreze afirmația potrivit căreia apelul la grevă a fost menținut de sindicat fără motiv, în pofida acceptării revendicărilor de către societatea-mamă a grupului și, în cele din urmă, a fost chiar extins în timp? În sarcina cui cade aceasta atunci când, în fapt, împrejurările precise au rămas neclare în această privință?

O grevă anunțată în filiala pârâtei la 18 octombrie 2019, pentru intervalul cuprins între orele 5:00 și 11:00 ale zilei de 20 octombrie 2019, care este, în cele din urmă, extinsă în mod spontan la 20 octombrie 2019 la ora 5:30 până la ora 24:00, poate constitui o împrejurare care nu mai poate fi controlată în mod efectiv?

Măsurile care constau în stabilirea unui plan de zbor alternativ și în suplinirea, prin intermediul unui subcharter, a zborurilor anulate din lipsă de personal de cabină disponibil, ținând seama în special de destinațiile de pe ape și de distincția dintre zborurile interne germane și cele intraeuropene sunt măsuri adecvate situației, dacă se ia în considerare, în plus, faptul că, dintr-un total de 712 zboruri care trebuiau efectuate la această dată, numai 158 de zboruri au trebuit să fie anulate?

Care sunt cerințele privind sarcina care revine operatorului efectiv de transport aerian de a demonstra că au fost luate toate măsurile care pot fi asumate în mod rezonabil din punct de vedere tehnic și economic?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218).