Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Γερμανία) στις 20 Νοεμβρίου 2020 – T.N., N.N. κατά E.G.

(Υπόθεση C-617/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλούντες: T.N., N.N.

Αιτούσα: E.G.

Προδικαστικά ερωτήματα

Ως προς την ερμηνεία των άρθρων 13 και 28 του κανονισμού (ΕΕ) 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου1 , υποβάλλονται τα ακόλουθα ερωτήματα:

Δύναται η δήλωση αποποιήσεως στην οποία προβαίνει κληρονόμος ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου του κράτους μέλους της συνήθους διαμονής του, σύμφωνα με τον τύπο που προβλέπεται στο κράτος αυτό, να υποκαταστήσει τη δήλωση αποποιήσεως που πρέπει να υποβληθεί ενώπιον του δικαστηρίου άλλου κράτους μέλους, το οποίο έχει διεθνή δικαιοδοσία για την κληρονομική διαδοχή, με συνέπεια η υποβληθείσα δήλωση να παράγει αποτελέσματα από τον χρόνο κατά τον οποίο έγινε (υποκατάσταση);

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα:

Πρέπει ο κληρονόμος, προκειμένου να παράγει αποτελέσματα η δήλωση αποποιήσεως στην οποία προβαίνει, τηρώντας τον προβλεπόμενο τύπο, ενώπιον του δικαστηρίου του κράτους της συνήθους διαμονής του, να ενημερώσει επίσης σχετικά με την υποβολή της δηλώσεως το δικαστήριο που έχει διεθνή δικαιοδοσία για την κληρονομική διαδοχή;

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα και θετικής απαντήσεως στο δεύτερο ερώτημα:

α)    Απαιτείται η κοινοποίηση προς το δικαστήριο που έχει διεθνή δικαιοδοσία για την κληρονομική διαδοχή να γίνει στην επίσημη γλώσσα της χώρας του, προκειμένου η δήλωση αποποιήσεως να παράγει αποτελέσματα, ιδίως ως προς την τήρηση της προθεσμίας που τάσσεται για την αποποίηση στο κράτος της έδρας του δικαστηρίου αυτού;

β)    Απαιτείται, προκειμένου να παράγει αποτελέσματα η δήλωση αποποιήσεως, ιδίως ως προς την τήρηση της τασσομένης για την αποποίηση προθεσμίας στο κράτος του δικαστηρίου που έχει διεθνή δικαιοδοσία για την κληρονομική διαδοχή, να προσκομιστεί ενώπιον του δικαστηρίου αυτού το πρωτότυπο, συνοδευόμενο από μετάφραση, των εγγράφων που εκδόθηκαν από το δικαστήριο του κράτους της συνήθους διαμονής του δηλούντος;

____________

1 ΕΕ 2012, L 201, σ. 107.